RRETH NESH

Vizioni ynë është të shohim fëmijët të lulëzojnë dhe të jenë aktorë ndryshimi në komunitetin e tyre.

Alo ! Mik është një Organizatë Jo Fitimprurëse, e frymëzuar nga besimi i krishterë, për t'u shërbyer fëmijëve dhe familjeve në nevojë.

Vizioni ynë është të shohim fëmijët të lulëzojnë dhe të jenë aktorë ndryshimi në komunitetin e tyre.

Misioni ynë është t'u ofrojmë fëmijëve një përkujdesje jetë ndryshuese, duke sjellë sëbashku njerëzit në një udhëtim nga thyerrje drejt plotësisë.

Alo ! Mik operon në Shqipëri që nga viti 2003, duke zbatuar projekte të ndryshme për të garantuar mirëqenien gjithëpërfshirëse të fëmijëve, veçanërisht për më të pambrojturit. Fusha e ekspertizës së Alo ! Mik varion nga ndërhyrjet e drejtpërdrejta me fëmijët dhe familjet e cenueshëm, tek fuqizimi i aktorëve lokalë përmes trajnimit, rrjetëzimit dhe shkëmbimit të burimeve.

Historia jonë

Burimet tona

Udhëheqja jonë