BURIME

Mobilizimi i një komuniteti të të mësuarit

Prezantimi

Ne jemi të përkushtuar për të mbështetur profesionistët dhe punonjësit e terenit për të ndaluar traumës së abuzimit, shfrytëzimit dhe neglizhencës që pësojnë fëmijët dhe të rinjtë. Dhe e bëjmë këtë duke ofruar akses në trajnime dhe burime që ndihmojnë për të mbështetur më mirë fëmijët dhe të rinjtë.

Trajnime online

Hyrje mbi Përkujdesin
e informuar mbi traumën

Trauma ndikon gjithçka aftësinë e një personi për të mësuar, për të menaxhuar emocionet, shëndetin e tyre, marrëdhëniet, etj...
Por ka një lajm të mirë, duke marrë një qasje të informuar mbi traumën, ju mund të bëni një ndryshim të vërtetë.  

Burime

POLITIKA PËR
MBROJTJEN E FËMIJËVE

UDHËRRËFYES  
TERAPIA E LOJËS

AKTIVITETE
PËRKUJDESJA NDAJ TRAUMËS

Linqe

SHQIP

ChildHub - Platforma për Mbrojtjen e Fëmijëve është një platformë ndërvepruese për profesionistët. Këtu shkëmbejmë përvoja dhe njohuri, mësojmë nga njëri-tjetri, ofrojmë dhe marrim mbështetje.

Platforma për Mbrojtjen dhe Shërbimet Sociale në Shqipëri - Kjo Platforma është ndërtuar për t’ju mundësuar profesionistëve një burim informacioni të përditësuar për politikat në fushën e mbrojtjes dhe shërbimeve sociale, ligjet, standardet, protokolle dhe manuale pune.

ENGLISH

Trauma Free World -  Trauma Free World is a community dedicated to helping people around the world heal from childhood trauma with training online and face-to-face.

Australian Childhood Foundation - ACF is deeply committed to supporting professionals to end the trauma of abuse, exploitation and neglect suffered by children and young people, by mobilising knowledge in practical and evidence-based ways that help you to better support children and young people.