Oaz

Qendër Komunitare Multifunksionale - Shërbime për fëmijë dhe familje në rrezik

Prezantimi

Qendra OAZ është një qendër komunitare multifunksionale e cila ofron shërbime të integruara për fëmijë dhe familje në nevojë. Përafërsisht 120 persona (25 familje - 35 fëmijë) marrin shërbime: në baza ditore për fëmijët, ndërsa prindërit përfitojnë nga ndjekja në mënyrë personale përmes vizitave në shtëpi dhe nga aktivitetet javore që zhvillohen pranë qendrës.

Qendra OAZ është vazhdimi i gati 20 viteve të angazhimit tonë për komunitetin Rom dhe Egjiptian që dikur jetonte në landfillin e Sharrës.

Familjet e këtij komunitet tani janë zhvendosur në Kombinat dhe tregojnë një integrim më të mirë shoqëror (strehim , punësim, shkollim, jetë shoqërore).

Misioni & Qëllimet

Ne duam të shohim fëmijë:

  • të mbrojtur nga dhuna & abuzime dhe që jetojnë në familje të fuqizuara, të kujdesshme dhe të rrethuara nga një komunitet mikpritës.
  •  me sens të shtuar të mirëqenies dhe reziliencës.
  • që bëhen agjentë ndryshimi në familjet dhe komunitetin e tyre.

Shërbime

Shërbime për fëmijë (5 deri në 18 vjeç) 

Kujdesi për Nevojat Themelore

Mbështetje
akademike

Aktivitete
psikosociale

Terapia e lojës
& e artit

Aktivitete
rekreative

Mentorimi


Shërbime për familjet

Mbështetje për strehimin

Mbështetje
praktike

Mbështetje
psikosociale

Aktivitete
familjare

Ndërgjegjësimi

(çift, prindërim dhe etj.)

Aktivitete me
komunitet

Dëshmi

Familja e Soniles dhe Emiljano

Lajme të mira

Partnerët

Puna jonë është krijuar në lidhje me shërbimet sociale, të cilat e njohin këtë projekt si një sukses unik në integrimin e njerëzve të margjinalizuar që kanë rifituar dinjitetin dhe rezistencën e tyre në jetë.

Ne gjithashtu jemi mbështetur nga një numër partnerësh besnikë:

  • Alo ! Mik France
  • FoodBank Albania
  • HRDC
  • Schools in Kombinat
  • Etc....