DËSHMITË

Ngq thyerrja në plotësi!

Një fjalë nga drejtori ynë

Sa herë ec përkrah një fëmije, në udhëtimin nga thyerja në plotësi, e gjej veten duke menduar për transformimin. Së pari, sepse është në thelb të misionit tonë, dhe më së shumti për arsye se që një fëmijë të lulëzojë, duhet një fuqi e madhe transformuese. 

Po, është e vërtetë, vetë Ungjilli mbart ingredientin ''magjik'' për Jetën e Re. Megjithatë ne i konsiderojmë ndërhyrjet tona si vektorë transformimi, teksa ato ofrojnë mundësi të ndryshme për të përqafuar perspektiva të ndryshme të Jetës të Ungjillit

Dëshira dhe lutja jonë si skuadër është që në mënyrë të vazhdueshme të vlerësojmë dhe të përmirësojmë cilësinë e ndërhyrjeve që ofrojmë, për të arritur efektivitetin e programeve dhe rezultate optimale në jetët e atyre që u shërbejmë. 

Ndërsa kaloni nëpër ato kujtime dhe dëshmi, shpresoj se do të bashkoheni me ne për të falënderuar Perëndinë për mirësinë dhe besnikërinë e Tij!

Le të jetë një inkurajim për secilin prej nesh në udhëtimin tonë drejt rritjes.  

Sylvain Vergnon - Drejtor Ekzekutiv 

Përditësimet më të fundit

Dëshmitë

Oaz - Fëmijët

Eden Park – Integrimi social

Oaz - Vullnetarët

Eden Park - Event

Kujtimet

Eden Park - 2014

Oaz - 2012

Start - 2021