FONDACIONI ALO!MIK

Nga thyerja në plotësi!!

Fokusi ynë

Shumë çështje prekin fëmijët në nevojë dhe familjet e tyre në Shqipëri. Si organizatë, fokusi ynë është të adresojmë çështjet e mëposhtme:

  • Fëmijët e ekspozuar ose në rrezik për t'u ekspozuar ndaj traumave komplekse për shkak të faktorëve si neglizhenca, abuzimi dhe dhuna në familje
  • Fëmijët dhe të rinjtë që udhëtojnë në këtë jetë pa një person që kujdeset për ta në një mënyrë personale dhe transformuese

Ndërhyrjet tona

Oaz - Logo pa Fonda-01_Artboard 2

Oaz
 Qendër sociale komunitare

Shërbime  për fëmijët dhe familjet në rrezik

Eden Park - Logo pa Fonda-01

Eden Park
Kompleks kampesh
& konferencash

Një vend ku përjetohen aktivitete shpresëdhënëse

Start (Logo)

Start
Qendra e Traumës dhe Krizës

Qendër i specializuara
rreth çështjes së traumës 

Impact_Logo pa Fonda-01

Impact
Trajnime &
Rrjetëzimi

Mbështetje për drejtuesit e
shërbesave të fëmijëve

Lajmet

Në vitin 2023, donacionet tuaja ndihmuan në arritjen e:

Customers served! 6 fëmijëve të mbrojtur nga dhuna & abuzimi
logo
Customers served! 6 Families Empowered
Family at home
Customers served! 6 profesionistëve të trajnuar në Kujdesin e Informuar ndaj Traumës
Meeting icon
Customers served! 6  fëmijëve me mirëqenie dhe qëndrueshmëri më të madhe
Children playing icon

Le të jetë ky raport vjetor një inkurajim për secilin prej nesh në rrugëtimin tonë drejt rritjes!

Klikoni mbi imazhin për të zbuluar 20 vite udhëtim...