FONDACIONI ALO!MIK

Nga thyerja në plotësi!!

Fokusi ynë

Shumë çështje prekin fëmijët në nevojë dhe familjet e tyre në Shqipëri. Si organizatë, fokusi ynë është të adresojmë çështjet e mëposhtme:

  • Fëmijët e ekspozuar ose në rrezik për t'u ekspozuar ndaj traumave komplekse për shkak të faktorëve si neglizhenca, abuzimi dhe dhuna në familje
  • Fëmijët dhe të rinjtë që udhëtojnë në këtë jetë pa një person që kujdeset për ta në një mënyrë personale dhe transformuese

Ndërhyrjet tona

Oaz - Logo pa Fonda-01_Artboard 2

Oaz
 Qendër sociale komunitare

Shërbime  për fëmijët dhe familjet në rrezik

Eden Park - Logo pa Fonda-01

Eden Park
Kompleks kampesh
& konferencash

Një vend ku përjetohen aktivitete shpresëdhënëse

Start (Logo)

Start
Qendra e Traumës dhe Krizës

Qendër i specializuara
rreth çështjes së traumës 

Impact_Logo pa Fonda-01

Impact
Trajnime &
Rrjetëzimi

Mbështetje për drejtuesit e
shërbesave të fëmijëve

Lajmet

Në vitin 2021, donacionet tuaja ndihmuan në arritjen e:

Customers served! 6 fëmijëve të mbrojtur nga dhuna & abuzimi
logo
Customers served! 6 Families Empowered
Family at home
Customers served! 6 burimeve të përkthyera dhe të krijuara
books
Customers served! 6 profesionistëve të trajnuar në Kujdesin e Informuar ndaj Traumës
Meeting icon
Customers served! 6  fëmijëve me mirëqenie dhe qëndrueshmëri më të madhe
Children playing icon

Le të jetë ky raport vjetor një inkurajim për secilin prej nesh në rrugëtimin tonë drejt rritjes!